Booking Terms & Conditions

03Apr

លក្ខខណ្ឌការកក់

ខ្លឹមសារសំខាន់៖ លក្ខខណ្ឌតទៅនេះនឹងកំណត់ជាកិច្ចសន្យារវាងអ្នកធ្វើដំណើរ និងភ្ញៀវស្នាក់នៅសណ្ឋាគារ (ឯកត្តជន) និងសណ្ឋាគារដែលផ្ដល់ទីស្នាក់នៅ និងសេវាកម្មជូនភ្ញៀវដែលបានធ្វើការកក់ត្រូវបានហៅថា (“សណ្ឋាគារ)។ ភាពសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងដំណើរសម្រាកលំហែកាយរបស់លោកអ្នកមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ពួកយើងខ្ញុំ។ សូមមេត្តាអានលក្ខខណ្ឌឲ្យបានប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីធានាថាលោកអ្នកបានយល់ច្បាស់ពី កិច្ចសន្យានេះ។ ក្នុងករណីដែលមានការបញ្ជាក់លើការកក់ និង/ឬ មានការចេញសំបុត្រទៅឲ្យអស់លោកអ្នក ដោយ Hilltop Observatory & Resorts និង/ឬ ភ្នាក់ងារទេសចរណ៍ភាគីទី៣ ភ្នាក់ងារទេសចរណ៍ ឬអ្នកផ្ដល់សេវាកម្មទេសចរណ៍ដោយមានការយោគយល់ល្អ និងមានតម្លៃ ភ្ញៀវទាំងអស់យល់ព្រមនឹងលក្ខខណ្ឌខាងក្រោម “កិច្ចសន្យា”។

Booking Terms & Conditions

IMPORTANT: THE FOLLOWING TERMS AND CONDITIONS GOVERN THE CONTRACT BETWEEN ALL TRAVELERS AND HOTEL GUESTS (INDIVIDUALLY AND THE HOTEL PROVIDING ACCOMMODATIONS AND SERVICES TO GUEST PURSUANT TO A CONFIRMED BOOKING (“HOTEL”). YOUR ENJOYMENT OF YOUR VACATION IS IMPORTANT TO US. PLEASE READ THESE TERMS AND CONDITIONS CAREFULLY TO ENSURE YOUR COMPLETE UNDERSTANDING AND AGREEMENT. IN CONSIDERATION OF THE BOOKING CONFIRMATION AND/OR TICKETS ISSUED TO YOU BY Hilltop Observatory & Resorts AND/OR ANY THIRD PARTY TOUR OPERATOR, TRAVEL AGENT, OR TRAVEL PROVIDER, ALONG WITH OTHER GOOD AND VALUABLE CONSIDERATION, ALL GUESTS HEREBY AGREE TO THE FOLLOWING TERMS AND CONDITIONS (“CONTRACT”):

១ ការទូទាត់ ការកក់បន្ទប់ស្នាក់នៅជាមួយ Hilltop Observatory & Resorts តម្រូវឲ្យធ្វើការបង់ថ្លៃបន្ទប់ទាំងស្រុងសិនដើម្បីធានាឲ្យបានការកក់ទុកបន្ទប់ស្នាក់នៅរបស់អស់លោកអ្នក។ 1.Payment Bookings made with Hilltop Observatory & Resorts require a full payment to guarantee your booking upon making a hotel reservation.

ថ្លៃការលប់ចោលការកក់ និងថ្លៃផ្លាស់ប្ដូរដែលត្រូវរ៉ាប់រងដោយភ្ញៀវ៖
ក) ការលប់ចោលការកក់តិចជាង១៥ថ្ងៃមុនការអញ្ជើញមកដល់នឹងតម្រូវឲ្យលោកអ្នកត្រូវបង់ថ្លៃរដ្ឋបាលដែលមានតម្លៃស្មើនឹងថ្លៃស្នាក់នៅទាំងស្រុង។
2. Cancellation and Change Charges Payable by Guest:
a. Cancellations less than 15 DAYS prior to arrival shall result in an administrative fee of FULL payment.

៣ ការពន្យាពេល ឬលប់ចោលការធ្វើដំណើរ ត្រូវឋិតក្រោមច្បាប់ការលប់ចោលការធ្វើដំណើរ។ Hilltop Observatory & Resortsនឹងមិនមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការផ្ដល់សំណងណាមួយចំពោះការពន្យាពេល ឬការលប់ចោលការធ្វើដំណើរ អសម្ថភាពរបស់ភ្ញៀវក្នុងការធ្វើដំណើរដោយមូលហេតុណាមួយ និងការបាត់បង់ដែលពាក់ព័ន្ធណាមួយ រួមទាំង មិនកម្រិតត្រឹម ការបាត់បង់ ឬចំណាយណាមួយដែលកើតចេញពី ការពន្យាពេលធ្វើដំណើរ ឬករណីប្រធានសក្តិ។ យើងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យលោកអ្នកមានធានារ៉ាប់រងធ្វើដំណើរ។
3. Travel Delays and Cancellations are subjected to cancelation policy. Hilltop Observatory & Resorts shall NOT be liable for any refunds or other compensation due to travel delays, cancellations, any Guest’s inability to travel for any reason and any related losses or expenses including without limitation any losses or expenses resulting from any travel delay or acts of God or force majeure type events. TRAVEL INSURANCE IS STRONGLY RECOMMENDED.

៤ ការចូលស្នាក់នៅ និងចេញពីការស្នាក់នៅ ការចូលស្នាក់នៅចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង ៣ រសៀល ហើយការចេញពីការស្នាក់នៅគឺចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង១២ថ្ងៃត្រង់។ ការចូលស្នាក់នៅមុន ឬការចេញពីការស្នាក់ នៅក្រោយម៉ោង១២ថ្ងៃត្រង់ គឺផ្អែកលើបន្ទប់ស្នាក់ទំនេរឬអត់ ហើយត្រូវបង់ថ្លៃបន្ថែមលើថ្លៃស្នាក់នៅ។
4. Check-in / Check-out. Check-in time is 3:00 p.m., and check-out time is 12:00 noon. Early check in and late check out is subjected to availability with surcharge.

៥ លិខិតឆ្លងដែនតម្រូវឲ្យមានសម្រាប់ការចូលស្នាក់នៅ នៅពេលចូលស្នាក់នៅក្នុងសណ្ឋាគារ ភ្ញៀវដែលជាអ្នកមេក្រុមដែលស្នាក់នៅក្នុងរមនីយដ្ឋានត្រូវតែផ្ដល់នៅលិខិតឆ្លងដែន ឬអត្តសញ្ញាណបណ្ណដែលមានសពុលភាព (ករណីនេះសម្រាប់តែជនជាតិខ្មែរប៉ុណ្ណោះ)
5. Passport Required for Check-In. Upon check-in at the Hotel, the lead Guest whose stay at the resort MUST PRESENT a VALID PASSPORT or a VALID Cambodian ID card (applies for Cambodians only)

៦ ការតម្រូវឲ្យមានការចុះហត្ថលេខា និងការព្រមព្រៀងគ្នានៅកន្លែងចុះឈ្មោះស្នាក់នៅ បើសិនជាភ្ញៀវបដិសេធធ្វើការចុះហត្ថលេខាលើទម្រង់ចុះឈ្មោះ​ ភ្ញៀវរូបនោះនឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលស្នាក់នៅ ហើយនឹងត្រូវបានហាមឃាត់មិនអាចចូលក្នុងសណ្ឋាគារ ឬប្រើប្រាស់សេវា និងគ្រឿងបរិក្ខាផ្សេងរបស់សណ្ឋាគារនោះឡើយ។ ដូចនេះយើងខ្ញុំបានផ្ដល់ដំណឹងជាមុនអំពីតម្រូវការនេះ ហើយយើងរំពឹងទុកថាភ្ញៀវបានអាន និងយល់ពីតម្រូវការនេះមុនពេលធ្វើការកក់សណ្ឋាគារ។ ការគិតថ្លៃលប់ចោលការកក់ត្រូវបានកំណត់ក្នុងកឋាខណ្ឌទី២នៃកិច្ចសន្យានេះ ហើយវានឹងត្រូវអនុវត្តបើសិនជាភ្ញៀវធ្វើការលប់ចោល ឬធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរកាកក់ដោយសារតែមិនព្រម ចុះហត្ថលេខា ឬព្រមព្រៀងតាមទម្រង់ចុះឈ្មោះភ្ញៀវ។ តម្រូវការនៃកឋាខណ្ឌទី ៨ នេះនឹងត្រូវបានអនុវត្តគ្រប់ករណីកក់សណ្ឋាគារទាំងអស់ទោះបីតាមការកក់ផ្ទាល់ជាមួយនិងសណ្ឋាគារ តាមរយៈយើងខ្ញុំ ឬតាមរយៈភ្នាក់ងារទេសចរណ៍ភាគីទីបី ឬភាគីទេសចរណ៍ណាក្ដី។
6. Required Signing and Agreement at Hotel Check-In. IF THE GUEST REFUSES TO SIGN THE HOTEL’S GUEST REGISTRATION FORM, THE GUEST SHALL NOT BE PERMITTED TO CHECK-IN AND SHALL BE DENIED ACCESS TO THE HOTEL AND ITS SERVICES AND AMENITIES. THEREFORE, ADVANCE NOTICE OF THIS REQUIREMENT IS HEREBY PROVIDED AND THE GUEST SHALL BE DEEMED TO HAVE READ AND UNDERSTOOD THIS REQUIREMENT PRIOR TO MAKING THEIR HOTEL BOOKING. THE CANCELLATION CHARGES SET FORTH IN PARAGRAPH 2 OF THIS CONTRACT SHALL APPLY IF THE GUEST CHOOSES TO CANCEL OR CHANGE THEIR HOTEL BOOKING DUE TO AN UNWILLINGNESS TO SIGN AND AGREE TO THE HOTEL’S GUEST REGISTRATION FORM. THE REQUIREMENTS OF THIS PARAGRAPH 8 SHALL APPLY TO ALL HOTEL BOOKINGS WHETHER MADE DIRECTLY WITH THE HOTEL, THROUGH us, OR THROUGH ANY OTHER THIRD PARTY TOUR OPERATOR OR TRAVEL AGENT.

៧ សេវាកម្មដឹកជញ្ជូន យើងមានឡានក្រុងដឹកអ្នកដំណើរពីទីក្រុងសែនមនោរម មក Hilltop Observatory & Resorts។​ ការដឹកអ្នកដំណើរ ឬដឹកតាមតាក់ស៊ីមិនត្រូវបានបូកបញ្ចូលនោះទេ ហើយត្រូវគិតថ្លៃបន្ថែមបើសិន។
7. Transport Services. There is a shuttle bus transfer between Sen Monorom City and Hilltop Observatory & Resorts. Ground transfers and taxis are NOT INCLUDED and subject to available at an additional cost.

៨ របៀបស្លៀកពាក់ សូមមេត្តាចូលទៅពិនិត្យមើលក្នុងគេហទំព័រសណ្ឋាគារសម្រាប់របៀបស្លៀកពាក់។ ជាទូទៅ សំលៀកបំពាក់លំហែរកាយ ឬសំលៀកបំពាក់តាមអាងទឹកអាចទទួលយកបានសម្រាប់ការបរិភោគអាហារពេលថ្ងៃត្រង់បាន (សំលៀកបំពាក់មូជទឹកត្រូវតែមានសំលៀកបំពាក់ស្ងួតគ្របពីលើ)។ សម្រាប់ការបរិភោគអាហារពេលល្ងាចអាចតម្រូវឲ្យមានអាវកត្រង់ ខោខ្លីសាច់ក្រណាត់ ខោវែង រូប សំពត់ និងសំលៀកបំពាក់ស្រដៀងនោះ (មានន័យថា មិនអាចស្លៀកពាក់សំលៀកបំពាក់មូជទឹក អាវយឺត ស្បែកជើងផ្ទាត់ ឬខោខ្លីជ្រុល)។ ការមិនពាក់អាវ (សម្រាប់ភ្ញៀវនារី) ឬការកំដៅខ្លួនក្រោមកំដៅថ្ងៃដោយខ្លួនទទេ (សម្រាប់ភ្ញៀវទាំងអស់) មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតនោះឡើយ។
8. Dress Code. Please check the Hotel’s website for restaurant dress codes. In general, casual and pool attire are acceptable for dining during the day (bathing suits must be covered and dry). Evening dining may require attire such as collared shirts, tailored shorts, long pants, dresses, skirts and similar attire (ie, no bathing suits, t-shirts, flip flops, or short-shorts). Topless (for female Guests) or nude sunbathing (for all Guests) is not permitted as per local law.

៩ ប្រធានសក្តិ Hilltop Observatory & Resorts ភ្នាក់ងារទេសចរណ៍ភាគីទីបី ឬភាគីទេសចរណ៍នឹងមិនទទួលខុសត្រូវលើការបាត់បង់ ឬគ្រោះថ្នាក់ដែលបង្កដោយព្រឹត្តិការណ៍ដែលហួសពីការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេ ដូចនេះនឹងមិនមានការផ្ដល់សំណងនោះឡើយ ក្នុងករណីដែលការមកដល់សណ្ឋាគារយឺតយ៉ាវ ឬការពន្យាពេលមកដល់។ ក្នុងករណីពន្យាពេលចាកចេញពីសណ្ឋាគារ ភ្ញៀវត្រូវតម្រូវឲ្យបង់ថ្លៃស្នាក់នៅតាមចំនួនយប់ដែលបានស្នាក់នៅបន្ថែមនៅអាត្រាតម្លៃដែលមិនលើសពីអាត្រាតម្លៃផ្លូវការរបស់សណ្ឋាគារ។ ជាថ្មីម្ដងទៀត យើងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យលោកអ្នកមានធានារ៉ាប់រងធ្វើដំណើរ។
9. Force Majeure. Hilltop Observatory & Resorts, and any third party tour operators and travel agents shall NOT be liable for any losses or damages due to events beyond their reasonable control, REFUNDS SHALL NOT BE OFFERED in the event of a late or delayed arrival to the Hotel. In the event of a delayed departure from the Hotel, Guests shall be required to pay locally for any additional nights at a rate not to exceed the Hotel’s night published (“rack”) rates. Again, TRAVEL INSURANCE IS STRONGLY RECOMMENDED.

១០ ការប្រត្តិកម្មនិងអាហារ ឬតំណមផ្សេងៗ សូមមេត្តាធ្វើការបញ្ជាក់នៅពេលធ្វើការកក់បើលោកអ្នកមិនជម្រើសអាហាររបស់ខ្លួន។
10. Food Allergies and Dietary Restrictions. Please state upon booking if there be any food preference.

១១ ការចងភ្ជាប់កតព្វកិច្ចច្បាប់​ កិច្ចសន្យានេះចងភ្ជាប់កតព្វកិច្ចច្បាប់។ ភ្ញៀវនីមួយមានទំនួលខុសត្រូវសម្រាប់ការអាន យល់ និងព្រមព្រៀងលក្ខខណ្ឌដែលបានកំណត់ក្នុងកិច្ចសន្យានេះដែលជាលក្ខខណ្ឌដើម្បីកក់សណ្ឋាគារបាន។ លក្ខខណ្ឌក្នុងកិច្ចសន្យានេះត្រូវបានផ្ដល់ជូនភ្ញៀវជាមុនក្នុងការកក់សណ្ឋាគារ។ លក្ខខណ្ឌកិច្ចសន្យានេះមានន័យគ្រប់គ្រាន់ និងមានកតព្វកិច្ចច្បាប់ ហើយមិនមែនជា លក្ខខណ្ឌទូទៅ“BOILER PLATE” នោះទេ។
11. Legally Binding. This Contract is LEGALLY BINDING. Each Guest is responsible for reading, understanding, and agreeing with the terms and conditions set forth in this Contract as a condition of securing a Hotel booking. The provisions of this Contract have been made available to the Guest IN ADVANCE of making a Hotel booking. The provisions of this Contract are meaningful and enforceable and are NOT “BOILER PLATE” PROVISIONS. This Contract has been made available to Guest PRIOR TO making a Hotel booking and PRIOR TO travel, thus ADVANCE NOTICE has been provided.